Vår verksamhet

Haninge Montessoriskola är en liten för- och grundskola med åldersintegrerad verksamhet.Vi erbjuder plats för barn i förskola och elever i skola upp till åk 5.
 
Haninge Montessoriskola har behöriga lärare i förskola och skola. Flertalet lärare har även Montessoriutbildning. Verksamheten är auktoriserad av Svenska Montessoriförbundet.
 
Förskolan har för närvarande plats för 35 barn. På grundskolan har vi för närvarande plats för 60 elever i åk F – 5. Skolan arbetar åldersintegrerat. Före och efter skoldagen bedriver vi egen fritidsverksamhet.
 
Skolan av avgiftsfri och för förskolan samt skolbarnomsorgen följer vi ordinarie maxtaxa.Öppethållandet följer Haninge Kommuns riktlinjer för såväl förskola som skolbarnomsorgen.
 
Vi välkomnar alla barn och elever, i mån om plats.Om vi inte kan erbjuda plats till alla sökanden, är våra urvalsgrunder syskonförtur och anmälningsdatum.Vi välkomnar också barn och elever från andra montessoriskolor.
 
På Haninge Montessoriskola arbetar vi enligt Maria Montessoris pedagogiska tankar om barns utveckling, vilka innebär att skolan skall ge varje barn möjlighet att i harmoni utvecklas till en kreativ, självständig och kritiskt tänkande människa som finner glädje i att söka kunskap.
 
Haninge Montessoriskola följer läroplanerna för förskolan och grundskolan (Lpfö18 och Lgr22).
 

KONTAKT

Haninge Montessoriskola

Eskilsvägen 8
13643 Handen

08-777 8388

08-777 76 26

info@haningemontessoriskola.se

HITTA TILL OSS