Grundskola

Vi har skolverksamhet upp till skolår 5.
Inför varje läsår organiserar vi verksamheten så att det ska bli så bra som möjligt för varje grupp utifrån gruppstorlek och andra behov.
I år är verksamheten organiserad i tre hemgrupper; förskoleklass, årskurs 1-2 samt årskurs 3-5. 
Skolans verksamhet regleras av den nationella läroplanen LGR 22. Vi genomför nationella prov och kommunala kunskapskontroller på samma sätt som andra skolor.
Utöver detta genomsyras verksamheten av ett montessoriskt förhållningssätt till kunskap och inlärning. Alla lärare försöker göra inlärningen lustfylld så att barnen ska känna att de vill lära sig nya saker för sin egen skull. Vi involverar eleverna i planeringen av sin skoldag för att de ska bli mer delaktiga i sin inlärningsprocess.
Förskoleklassen inkluderas i både förskoleverksamheten och skolverksamheten. 
Skolår 1-5 arbetar åldersintegrerat i de flesta skolämnen.

 

KONTAKT

Haninge Montessoriskola

Eskilsvägen 8
13643 Handen

08-777 8388

08-777 76 26

info@haningemontessoriskola.se

HITTA TILL OSS